Saturday, November 19, 2005

Jabatan Pelajaran Negeri

Matlamat


 • untuk mencapai cita-cita negara melalui dasar pendidikan Kebangsaan
 • melatih pelajar-pelajar bagi memenuhi tenaga manusia
 • memupuk perpaduan negara
 • mewujudkan pendidikan bermutu berdasarkan falsafah pendidikan Kebangsaan serta prinsip-prinsip rukun negara


Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan


 • Fungsi dan peranan
 • menyediakan anggaran belanjawan dan menguruskan perbelanjaan jabatan dengan berkesan
 • Mengendalikan dan menguruskan hal perkhidmatan dan pentadbiran bagi semua pegawai dan staf sokongan
 • Menyelaras keperluan dan menguruskan penempatan dan pertukaran staf sokongan di peringkat negeri
 • Menentukan peningkatan kepakaran pegawai perkhidmatan pendidikan dan staf sokongan diperingkat negeri


sektor Pengurusan Sekolah

 • Fungsi dan peranan
 • Memastikan kanak-kanak mengikut peringkat umur ditetapkan mendapat tempat belajar dan menamatkan pendidikan rendah dan menengah agar menjadi rakyat yang bertanggungjawab, progresif dan berdisplin


Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

 • Fungsi dan peranan
 • Memastikan pengurusan pembangunan kemanusiaan murid-murid diseluruh sekolah rendan menengah negeri dirancang dan dilaksanakan dengan baik dan berkesan
 • Membantu pembangunan sahsiah dan kawalan displin murid disekolah rendah dan menengah diurus dengan baik


Sektor Pengurusan Akademik

 • Fungsi dan peranan
 • Menentukan pra pendidik menerima dan melaksanakan segala pembaharuan dan perkembangan KBSR dan KBSM dengan berkesan
 • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran para pendidik dalam pengajaran dan pembelajaran selaras dengan perkembangan masa


Sektor Pendidikan Islam dan Moral

 • Fungsi dan peranan
 • Memastikan kemajuan Kurikulum Pendidikan Islam , Jawi dan Bahasa Arab KBSR dan KBSM
 • Membentuk sahsiah unggul pelajar serta pengwujudan "iklim diri" dan budaya sekolah yang sihat menerusi dakwah yang berkesan dan kokurikulum Pendidikan Islam


No comments: