Saturday, November 19, 2005

Matlamat

  1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu
  2. Melahirkan insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera
  3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara
  4. Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

No comments: