Saturday, November 19, 2005

Piagam Pelanggan

Kami warganegara Kementerian Pelajaran dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami:
  1. Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu yang memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan negara
  2. Menentukan keluaran sistem pendidikan yang mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
  3. Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya

No comments: