Saturday, November 19, 2005

Pejabat Pelajaran Daerah

Berfungsi
 • Merupakanwakil JPN diperingkat daerah
 • Merancang dan melaksanakan segala program pembangunan diperingkat daerah
 • Merancan dan melaksanakan program profesionalisme bagi meningkatkan kecekapan dan perkembangan staf
 • Mengendali dan mengurus dan mengawal keperluan kewangan dan perbelanjaan tahunan sekolah-sekolah di daerah
 • Menyelia aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah
 • Mengawal displin dan etika kerja semua personel pendidikan
 • Menguruskan soal perkhidmatan dan kebajikan guru dan staf sokongan pendidikan
 • Menguruskan penempatan dan pertukaran guru dalam daerah
 • Menguruskan kemasukan dan penempatan murid-murid di daerah
 • Mengawasi Pusat Kegiatan Guru
 • Menguruskan peperiksaan awam dalam dan luar negara serta Penilian Kendalian Sekolah di daerah

No comments: