Saturday, November 19, 2005

Objektif

  1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu
  2. Melahirkan insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera
  3. Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia
  4. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara

No comments: