Saturday, November 19, 2005

Kurikulum Kebangsaan

Maksud

 • termaktub dalam perkara 3(1) , PU(A) 531/97 memberi erti
 • Kurikulum Kebangsaan ialah
 • Suatu program pendidikan yang termasuk kuruikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua


  • pengetahuan
  • kemahiran
  • norma
  • nilai
  • unsur kebudayaan
  • dan kepercayaan


 • untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi


  • jasmani
  • rohani
  • mental
  • dan emosi


 • serta menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk mmenyampaikan pengetahuan

KBSR

 • Fakta ringkas


  • Mula diperkenalkan peringkat percubaan pada tahun 1982 di 305 sekolah rendah
  • Dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 1983
  • 1994/1995 mata pelajaran Alam dan manusia digantikan dengan Sains dan Kajian tempatan
  • 2003 sains dan matematik tahun satu diajar dalam bahasa Inggeris


 • Empat prinsip KBSR


  • Pendekatan bersepadu
  • Perkembangan individu menyeluruh
  • Pendidikan yang sama untuk semua
  • Pendidikan seumur hidup

  • Pendekatan KBSR
   • Penggabungjalinan kemahiran dalam satu atau beberapa mata pelajaran
   • Penggabungjalinan kemahiran antara beberapa mata pelajaran
   • Penerapan nilai dalam mata pelajaran
   • Kesepaduan kurikulum dan kokurikuluk
   • Unsur perpaduan merentas kurikulum

  • Ciri-ciri KBSR


   • Penekanan kepada penguasaan kemahiran 3M
   • Penglibatan murid dalam P&P diutamakan
   • Penekanan P&P berpusat kepada Murid
   • Perbezaan kebolehan murid diberi perhatian
   • Mengutamakan pendekatan gabungjalin
   • Penerapan nilai murni dalam P&P
   • Bahasa merentas kurikulum  • Struktur KBSR
  • Terbahagi kepada 3 bidang asas


   • Komunikasi
    - meliputi komponen kemahiran asas yang melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu , Bahasa Inggeris , Bahasa Cina dan Bahasa Tamil
   • Manusia dan Alam Sekelilingnya
    - meliputi komponen kerohanian, nilai , dan sikap, manusia dan persekitarannya yang melibatkan mata pelajaran pendikan Islam dan moral , Alam dan manusia
   • Perkembangan Individu
    - meliputi komponen kemahiran hidup, kesenian dan kesihatan serta kurikulum yang melibatkan mata pelajaran muzik, seni, pendidikan jasmani dan kesihatan


  KBSM

  No comments: